In general, tiparul digital se foloseste pentru tirajele mici sau mijlocii, pentru tirajele mari sau foarte mari folosindu-se tiparul offset.